Zelfbescherming

Ik bied een trainingsaanbod aan voor hulpverleners. Zij worden meer en meer geconfronteerd met agressief gedrag van cliënten. Ik ga in op noodzakelijke theoretische kennis, praktijkvoorbeelden en wil vooral oefenen met de deelnemers in hoe je met zulke situaties best kan omgaan.

Trainingen in diverse voorzieningen
Woonzorgcentra, BUSO, CAW, Voorziening voor personen met een handicap, woonproject voor mensen met psychische problemen, enz.

 

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Co-auteur van boek over zelfbescherming en geweldbeheersing in de zorgsector

Zelfbescherming is niet hetzelfde als ‘zelfverdediging’. De basis van zelfbescherming is de-escalatie of geweldbeheersing, het vermijden van een fysieke confrontatie door communicatie. Geweldbeheersing is niet zozeer beheersing van de ander maar vooral beheersing van jezelf. Een combinatie van lichaamshouding en taal. Dit boek geeft je het theoretisch en praktisch inzicht dat je nodig hebt om efficiënt met agressie en geweld te kunnen omgaan, aan de hand van een systeem dat bestaat uit technieken en een protocol. Zo krijg je een toolbox. Je neemt eruit wat voor jou bruikbaar is. Je leert een aantal gemakkelijke technieken om de agressieve cliënt te ontraden zijn actie verder te zetten – of om twee vechtende cliënten te scheiden. Het boek is geschreven voor de zorgverlener in verschillende disciplines: opvoeder, leerkracht, verpleger, huisarts, psycholoog, psychiater, zorgkundige, ambulancier, straathoekwerker …

Carl beantwoordt

Een benadering van zelfbeheersing en veiligheid

Een benadering van zelfbeheersing en veiligheid

Geweldbeheersing - een term die vaak beelden oproept van fysieke confrontaties en conflicten. Toch is de kern van effectieve geweldbeheersing niet alleen gericht op het beheersen van de geweldenaar, maar begint het met zelfbeheersing. Het is begrijpelijk dat onze...

Realiteitsprincipe

Realiteitsprincipe

We  gaan dieper in op de uitdagingen waarmee zorgverleners worden geconfronteerd bij het omgaan met agressieve situaties. Ondanks grondige training is het menselijke reactiepatroon op agressie vaak onvoorspelbaar. We verkennen het belang van trainen vanuit het...

Wat kan dit betekenen?

Wij zijn een opvoedersteam van een bezigheids-en nursingtehuis voor personen met een matig, ernstigof diep mentale handicap. De leefgroep bestaat uit tien tot maximaal twaalf bewoners. De bewonersin de leefgroep hebben allemaal een diep mentale handicap en krijgen...

Koop tijd!

Vandaag wil ik het hebben over het waardevolle concept van 'tijd kopen' als een instrument om onsemotionele welzijn te versterken. "Ik vertelde hem om tijd 'te kopen'…", zo begint het verhaal. Een cliënt deelt zijn ervaring, waarin hijworstelde met het begrip 'tijd...

Agressie is een vorm van acting-out

We zijn allemaal bekend met dit fenomeen. Misschien niet uit eigen ervaring, maar zeker doorobservatie van anderen. Agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal, lijkt een vorm vanopluchting te bieden. Het voelt alsof alle opgebouwde emotie er eindelijk uitkomt....

Tot mijn eigen verbazing

Jan (28 jaar) is een man die al enkele maanden op de afdeling voor personen met psychoses verblijft. Er waren in de wandelgangen al klachten van medepatiënten dat Jan eten uit de keuken zou stelen. Ik ben op dienst aangekomen en ik zie dat Jan een zetel uit de living...

Welke vragen of situaties wil jij besproken zien?